در حال نمایش یک نتیجه

عینک حمایت _ BELAY GLASSES

عینک حمایت ,عینکی با عدسیهای منشوری است در نتیجه در حالیکه سر روبرو قرار دارد و نگاه فرد رو به جلو است ,میتواند تصویر بالا را مشاهده کند با این ویژگی فرد حمایتچی بدون نیاز به اینکه سرش را بالا بیاورد تا بتواند صعود کننده را ببیند ,با استفاده از این عینک در حالیکه سرش رو برو است صعود کننده را دنبال میکند.

این ویژگی بزرگترین مزیت استفاده از عینک حمایت ااست چراکه یکی از آسیب های رایج در سنگنوردی آسیب مهره های گردن و اسپاسم عضلات گردن در اثر انجام حمایتهای طولانی است و علت آن بالا نگه داشتن سر بصورت یکنواخت برای دیدن صعود کننده است.

همچنین استفاده از این عینک سبب میشود که صعود کننده هم صعود ایمن تری داشته باشد چراکه حمایتچی بدون احساس خستگی زمان بیشتری را میتواند به او توجه کند .

عینک حمایت بسیار سبک است و با تمام مزیتهای که ذکر شد همراه بسیار مناسبی برای زمانی است که قصد صعود مسیر های بلند را دارید.