اموزشی

IPچیست؟

حتماً شما هم بارها و بارها با عباراتی از قبیل IP57 ،IP44 ،IP66 و یا عباراتی مشابه بر روی تجهیزاتی چون چراغهای پیشانی،
درایبگها و … روبرو شدهاید.اما عبارت IP چیست و چه معنا و مفهومی دارد؟ در این نوشتار سعی میکنیم شما را با این استاندارد
آشنا نماییم.
IP در واقع از سرواژه نویسیProtection Ingress یا »مقاومت در برابر نفوذ ذرّات خارجی« به وجود آمده است. این استاندارد
در واقع یک شیوهی عددگذاری است که میزان مقاومت تجهیز را در برابر آب و گرد و غبار مشخص میکند. این شیوه را کمیسیون
بین المللی الکترونیک یا IEC تصویب کرده است. این روش اکنون برای مشخص کردن سطوح مختلف مقاومت در برابر نفوذ آب و
گرد و غبار به کار میرود.
مطابق آنچه بر روی تجهیزات مشاهده کرده اید مشخصه IPxy متشکل از دو بخش عددی است که در مقابل حروف I و P قرار
میگیرد که بیانگر میزان حفاظتی است که دستگاه در برابر نفوذ گرد و غبار و مایعات دارد، مشخصه ی عددی اول که می تواند
اعدادی از صفر الی شش را پذیرا باشد نشان دهنده میزان نفوذ در برابر جامدات یا همان گرد و غبار و خاک و مشخصهی عددی
دوم با پذیرایی اعداد از 0 تا 8 میزان حفاظت در برابر آب، مایعات و رطوبت را نشان میدهد. هرچه این رقم بالاتر باشد نشان دهنده
میزان حفاظت بهتر در تجهیزات مورد نظر میباشد

همچنین لازم بذکر است در صورتی که بجای هریک از ارقام حرف X قرار داده شده باشد (مثالً به صورت IPX4 ،)به معنای آن
است که تجهیز از لحاظ حفاظت مورد نظر مورد بررسی و آزمایش قرار نگرفته و اطلاعاتی در این رابطه در دست نیست

به عنوان مثال در بیان ویژگی های هدلامپ TACTIKKA PETZL عبارت IPX4 بیان شده است .

کاربر با مشاهده این عبارت متوجه میشود که این هدلامپ از لحاظ حفاظت در برابر نفوذ ذرات جامد مورد بررسی قرار
نگرفته و چیزی در این رابطه نمیتوان گفت ولی مشخص است که در برابر پاشش آب با هر زاویهای از اطراف محافظت شده است.
بنابراین کاربر اجازه غوطور نمودن این هدلایت در آب و یا پاشش پرفشار آب به آن را نداشته و هدالمپ در این شرایط مورد آسیب
قرار میگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *